Vekon BV logo. partner in productie

Kwaliteitsbeleid

De directie van Vekon wil met het kwaliteitsbeleid (KMS) bereiken dat het kwaliteitsniveau de organisatie middels een veilige en efficiënte bedrijfsvoering voldoet aan de eisen en verwachtingen van alle stakeholders. Dit betreft de kwaliteit van de processen, de communicatie en de output van de organisatie.

Daarnaast is de doelstelling dat het continue verbeteren in het DNA van de organisatie en haar medewerkers zit. Een goed werkend kwaliteitssysteem is daarbij een hulpmiddel. Het uitgangspunt van het kwaliteitssysteem is ”Doe alles de eerste keer goed “.

De kerncompetenties die wij hiertoe benoemd hebben zijn:

  • Vakmanschap
  • Innovatie
  • Vertrouwen
  • Betrokken
  • Passie

Deze elementen lopen als een rode draad door onze organisatie en onze bedrijfsvoering.