Vekon BV logo. partner in productie

Lean Manufacturing

Voor het ontwikkelen, produceren en leveren van uw besturingssysteem is een keten van activiteiten nodig. Bij de toepassing van Lean Manufacturing binnen Vekon wordt onze aandacht gericht op het maximaliseren van de waardestroom rondom die activiteiten.

Waardevol zijn alleen de zaken waar u als klant voor wil betalen. Alle overige activiteiten zijn in feite verspilling en moeten dus zo veel mogelijk verwijderd worden uit het bedrijfsproces. We onderkennen daarbij zeven soorten van verspilling: overproductie, voorraden, fabricagefouten, fabricageverstoringen, wachttijden, transport en onnodige (zoek)bewegingen. Deze trachten we zo veel mogelijk te voorkomen.

Waardevol zijn alleen de zaken waar u als klant voor wil betalen. Alle overige activiteiten zijn in feite verspilling […]

Als het werk in de keten vloeiend verloopt dan gebeurt dit vrijwel zonder verspilling. In een Lean omgeving zijn de productieseries dan ook zo klein mogelijk om een flinke hoeveelheid halffabricaten en vervolgens tussenvoorraad c.q. oponthoud te vermijden. Tevens voorkomen we zo lange doorloop- of levertijden. Ook productiefouten worden eerder gesignaleerd en daarmee voorkomen.

Alles is erop gericht om de materialen zo rustig mogelijk door onze fabriek te laten stromen, van de ene waarde toevoegende bewerking naar de andere. Onnodige belasting van mens en machine en onnodige fluctuaties in de capaciteitsvraag worden tegengegaan.