Vekon BV logo. partner in productie

Missie en Visie van Vekon

Missie

Vekon levert een positieve bijdrage aan het bedrijfsresultaat van de klant door:

Samen realiseren we kostenbesparingen en verbeteren we de handelingssnelheid en efficiëntie in de industriële toeleveringsketen. We sluiten op alle niveaus aan bij de klant en werken samen aan het in stand houden van de prestaties en de onderlinge relatie.

Visie

Steeds bredere internationale oriëntatie en voortdurende innovaties met betere technologieën zorgen voor een toename van de complexiteit van industriële producten en productieketens. Van organisaties in de productieketens wordt gevraagd onderling meer te delen in verantwoordelijkheid, investeringen, risico’s en winst. Dit leidt tot specialisatie en verregaande vormen van samenwerking tussen partijen in de maakindustrie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en professionaliteit.

Klantgerichtheid

Op strategisch, tactisch en operationeel niveau bieden wij onze klanten maatwerk oplossingen en nemen daarmee zorgen rondom de technische assemblage en montage uit handen van onze klanten. We leveren producten en diensten van hoge kwaliteit, bieden doorlopende service en zijn proactief in de samenwerking, waardoor we de verwachting van de klant waarmaken en zelfs overstijgen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loopt als een rode draad door onze organisatie en processen. Duurzaamheid en welzijn zijn factoren die wij altijd meewegen in besluitvorming over samenwerking, procesinrichting en procesoptimalisatie. Wij werken volgens methodes die de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen waarborgen.

Synergie

Samenwerking is de kracht van Vekon. In onze samenwerking zien wij zowel onze interne als externe relaties als persoonlijke relaties. Deze benadering bevordert een sterk wij-gevoel en partnerschap tussen bedrijf, medewerkers, leveranciers en klanten. Door bundeling van krachten is onze gezamenlijke meerwaarde groter dan de som van de afzonderlijke delen.