Vekon BV logo. partner in productie

Behoud van het stempel ‘Made in Holland’

Ontwikkelingen en uitdagingen die de BV Nederlandse Maakindustrie succesvol maken.

   

Beïnvloed door economische ontwikkelingen wisselen wij binnen ons bedrijf regelmatig van gedachten over onze rol als toeleverancier voor de maakindustrie. Waar ligt de toekomst voor de maakindustrie in Nederland? Hoe ontwikkelt de internationale maakindustrie zich? Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Original Equipment Manufacturer (OEM) en de toeleveranciers? Stuk voor stuk interessante vraagstukken voor de MKB-ondernemer.

Mijn overwegingen deel ik graag met u. Aandacht voor de maakindustrie, de uitdagingen en belangen van productiebedrijven in Nederland is immers belangrijk voor ons kennisniveau, de werkgelegenheid, de economie en de uitstraling van Nederland.

Hogere productiviteit door innovatie en samenwerking.

Wil onze economische groei over een langere periode boven het historische gemiddelde uitstijgen, dan is een hogere productiviteit essentieel in Nederland. Een goede manier om de productiviteit te verhogen is innovatie, zowel technologisch als niet-technologisch. Uit onderzoek*) blijkt namelijk dat de meest succesvolle Nederlandse ondernemingen circa 15% van hun omzet besteden aan innovatie. Binnen dat innovatieproces werken deze bedrijven nauw samen met hun klanten en toeleveranciers. Maar er is nog een reden voor het succes: ook door samenwerking met universiteiten, technologische instituten en andere kennispartners blijven succesvolle ondernemingen hun concurrenten telkens een stap voor.

Innovatie vraagt een andere managementbenadering dan bij activiteiten die gericht zijn op de efficiency, flexibiliteit en kostenbeheersing van bestaande producten en processen. Productie en ontwikkeling vinden daarom steeds meer verdeeld in de keten plaats, waarbij gespecialiseerde bedrijven met ieder hun eigen kerncompetentie nauw samenwerken.

Maakindustrie Nederland

Wanneer ieder bedrijf in de waardeketen zijn eigen taak goed uitvoert en daarbij op een open manier samenwerkt met andere spelers, kan de keten een goede balans vinden tussen innovatie en efficiency. Het eindresultaat zal voor elk van de individuele bedrijven beter zijn en de mogelijkheden vergroten. Vergelijk het met een topsporter die alleen succesvol kan zijn door over een langere periode zijn trainingsschema samen met een team van begeleiders (trainer, coach, fysiotherapeut) op dat ene doel af te stemmen.

Ook de BV Nederlandse Maakindustrie kan alleen de top bereiken door het totale proces samen op topniveau te brengen.

World Class Manufacturing voor en door iedereen in de keten.

Binnen Nederland moet op alle niveaus in de keten worden samen gewerkt om groei, innovatie, efficiency en succes te realiseren: World Class Manufacturing (WCM).

WCM houdt in dat we samen, als BV Nederlandse Maakindustrie, de beste producten maken tegen de goedkoopste integrale kostprijs. Daarvoor moet de hele keten kloppen: machines, gereedschap, materiaal, mensen en processen. Maar ook de randvoorwaarden als politieke betrokkenheid, kwaliteit van het onderwijs en belangstelling voor de techniek zijn belangrijk voor succes op de lange termijn. Daar liggen volgens mij dan ook de uitdagingen voor de toeleveranciers in de Nederlandse maakindustrie en dat zijn tevens de kaders voor onze proposities.

Daar waar onze klanten, de Original Equipment Manufacturers, met passie en kennis wereldwijd uitblinken in hun markt, stimuleren wij als toeleverancier een bevestiging van deze reputatie door samen te werken aan de kwaliteit, flexibiliteit, rendabiliteit, service en betrouwbaarheid van hun product. Het is immers ook in ons belang om de prestatie van die topklant in stand te houden.

In de verschillende fasen van de productlevenscyclus nemen we daarom de verantwoordelijkheid voor (delen van) het productieproces van de klant over. We zorgen met ons dienstenpakket voor efficiencyverbetering en kostprijsreductie, zodat onze klant een deel van de hoge kosten voor o.a. marketing, onderzoek en ontwikkeling kan opvangen.

Samen sterk voor de maakindustrie.

Concreet zijn onze proposities gericht op betrokkenheid bij componentkeuzes, het (her)ontwerp van modules, het organiseren van de samenwerking met klanten en toeleveranciers en het verzorgen van de productie op operationeel niveau. Volgens contractafspraak houden we eventueel ook hoogwaardige en complexe modules of maakdelen op voorraad.

Door samenwerking met kennispartners, overheid en onderwijsinstellingen stimuleren we de betrokkenheid bij de maakindustrie. We behartigen onze belangen eveneens door actief lidmaatschap van branche- en belangenverenigingen, participatie in werkgroepen, het bieden van stageplaatsen en het verzorgen van presentaties en open dagen. Het stoeien met onze strategie en het sparren met klanten en leveranciers over de toekomst van de Nederlandse maakindustrie werpt zijn vruchten af met interessante nieuwe relaties aan zowel de commerciële als de operationele kant. Samen werken we aan het opzetten en ontwikkelen van de beste industriële toeleveringsketen: World Class Manufacturing in optima forma!

Er zijn nog veel verbeterslagen te maken, waarbij we ongetwijfeld met talloze randvoorwaarden en invloeden van buitenaf te maken krijgen. Maar juist dat maakt het toeleveren aan de maakindustrie in Nederland uitdagend, boeiend en om trots op te zijn. Ongetwijfeld leidt ook deze dynamiek tot meer succes voor BV Nederlandse Maakindustrie!

(*) ‘Parels van de Nederlandse Maakindustrie’ – van der Geest & Heuts, 2006