Vekon BV logo. partner in productie

Blog: Mens & Techniek

Hoe is het om als vrouw in de mannenwereld van de industriële techniek te ondernemen? Deze vraag, die mij geregeld wordt gesteld, beantwoord ik graag met een tegenvraag: Waarom is de techniek en meer specifiek de paneelbouwbranche nog steeds voor een groot deel een mannenwereld ?

Mijn naam is Judith Vermeulen en ik pleit voor meer diversiteit, kennisdeling en ketensamenwerking in de maakindustrie. Samen met mijn compagnon en mededirecteur Nick Simonis schrijf ik periodiek een blog over diverse onderwerpen gerelateerd aan de maakindustrie.

Het doel van onze blogs is het bevorderen van de samenwerking en het faciliteren van groei van bedrijven in de maakindustrie door ervaringen te delen en informatie uit te wisselen.

In deze serie blog-artikelen deel ik mijn visie op waardecreatie in de maakindustrie en op de factoren die naar mijn mening bepalend zijn voor een succesvolle waarde-optimalisatie in de productieketen. Hiermee gunnen we vanuit Vekon de lezer een blik achter de schermen van de Nederlandse paneelbouwsector.

Wij doen dit vanuit onze overtuiging dat openheid en een optimale samenwerking in de gehele productieketen nodig is om de internationale concurrentiepositie van deze sector te versterken. En die samenwerking ontstaat op basis van vertrouwen en transparantie.

In deze blog wil ik openhartig zijn en ook de fouten uit het verleden waarvan we het meest hebben geleerd met u delen.

Ik begin bij mezelf, bij mijn eigen rol als directeur van Vekon, een uniek engineering en assemblagebedrijf, gevestigd in Made bij Breda, waar mensen met uiteenlopende vaardigheden en persoonlijkheden zich vol overgave inzetten om waardevolle diensten te leveren: van smart engineering tot procesoptimalisatie en van voorraadbeheer tot het vakkundig assembleren van elektrotechnische producten.

Ja, u leest het goed, ik ben trots op dit bedrijf en op elke man en vrouw die hier werkt.

Techniek en mensen

Toen ik in 1993, samen met mijn vader het bedrijf oprichtte, kon ik niet vermoeden hoe nuttig mijn ‘vrouwelijke’ eigenschappen als communicatiebereidheid en inlevingsvermogen in deze business zouden zijn.

Maar nu, jaren later, durf ik uit volle overtuiging te stellen dat het in de wereld van de maakindustrie, net als in de rest van de wereld, in de eerste plaats om relaties draait, om heldere afspraken en om betrouwbaarheid. Deze intermenselijke aspecten vormen de basis voor het vertrouwen dat onze vaste klanten in Vekon stellen.

Ofwel: de belangrijkste basis voor een optimale waardecreatie in productieketens is de betrokkenheid, vakkundigheid en motivatie van je medewerkers. Hun expertise, ervaring en procestechnische inzichten maken het verschil.

Mensen en techniek

Daar zetten we als Vekon heel gericht op in, niet omdat het de makkelijkste manier is, maar omdat het de beste resultaten voor de klant oplevert. Om die toegevoegde waarde van dat extra beetje kwaliteit, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid te leveren is meer nodig dan gestroomlijnde processen. Dat vraagt om inzicht, creativiteit en een scherp beoordelingsvermogen.

Het zijn geen machines of systemen die bedenken dat een aanpassing in een ontwerp de kwaliteit, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het eindresultaat kan verhogen. Het zijn de mensen die hier werken die dat doen – zij alleen voegen deze extra waarde toe. Een optimale waarde creatie begint dus met een mensgericht aannamebeleid.

Heeft iemand de juiste vaardigheden en ervaring is daarbij minder van belang dan een goede match tussen onze op waardecreatie gerichte werkwijze en de persoonlijke ambities van de sollicitant. Wij zoeken mensen met een oprechte passie voor het vak – als ik die passie bespeur, dan weet ik dat de motivatie va de medewerker en daarmee zijn of haar persoonlijke inzet en betrokkenheid bij de behoeften van de klant gewaarborgd zijn. Die klantgerichtheid is een van de onderscheidende kenmerken van Vekon.

De wereld van de elektrotechniek staat nooit stil, en natuurlijk investeren we in nieuwe machines en slimme processen (waarover meer in latere blogs), maar het opbouwen van een succesvol bedrijf in de techniek is ook mensenwerk. Hoe langer ik leiding geef aan dit bedrijf, hoe dieper mijn inzicht in de intermenselijke processen binnen en buiten dit bedrijf.

Een heldere visie op de marktontwikkelingen en op de strategische koers van je organisatie is ook belangrijk. Daarom investeren we momenteel in de capaciteit en kwaliteit van onze engineeringdiensten, waarmee we zowel voor de klant als voor onze interne bewerkingsprocessen een extra grote toegevoegde waarde kunnen bieden.

Ook dit is weer een investering in mensen, want goede techniek begint bij betrokken medewerkers met talenten en karakters die elkaar aanvullen.

In mijn volgende blog ga ik graag dieper in op het belang van communicatie en informatiemanagement bij waardecreatie. Daar kijk ik naar uit.

Judith Vermeulen – Directeur Vekon Besturingstechniek B.V.