Vekon BV logo. partner in productie

Blog: Openheid in de Toeleveringsketen

Het zijn roerige tijden voor de Nederlandse maakindustrie. Lage olieprijzen en mededingers uit lagelonenlanden, die steeds eenvoudiger benaderbaar zijn, zetten marktprijzen onder druk. Intensiever samenwerken is dé manier voor Nederlandse maakbedrijven om concurrerend te blijven! Maar hoe doe je dat precies? Openheid in de communicatie binnen de toeleveringsketen is er een onderdeel van.

In deze periodieke blog delen mijn compagnon en mededirecteur Judith Vermeulen en ik om beurten onze visies op waardecreatie in de maakindustrie. Door u een blik achter de schermen van onze onderneming te gunnen stellen wij ons open voor discussie over nieuwe ontwikkelingen in de markt, over succesfactoren, kansen, valkuilen en verantwoordelijkheden. Judith en ik bloggen vanuit onze eigen ervaringen, overtuigingen en invalshoek – en juist dat is waardevol, want bij Vekon geloven we in openheid en afstemming – het is de basis van ons succes.

Coalities op maat: van eiland naar wij-land

Laat ik beginnen met een bekentenis: als ondernemer in de snel veranderende maakindustrie is het soms best moeilijk om het overzicht te behouden en de juiste strategische keuzes te maken. Nieuwe mogelijkheden voor automatisering, lean manufacturing en verdere procesoptimalisatie vragen om strategische keuzes en grote investeringen, maar verkeerde investeringen kunnen we ons in deze competitieve markt, waarin de winstmarges beperkt zijn, domweg niet veroorloven.

Gelukkig zijn er minder risicovolle mogelijkheden om de concurrentiepositie te verbeteren en toegevoegde waarde voor de klant te creëren. Dat vraagt echter wel om een gezamenlijke inspanning van alle partners in de productieketen.

In het afgelopen jaar is er veel veranderd bij Vekon. Onze dienstbare en oplossingsgerichte instelling durven we nu ook van onze partners en zelfs van onze opdrachtgevers te vragen. Dat is wel eens anders geweest. Dan maakten we het beste van ongunstige leveringsvoorwaarden en onvolledig aangeleverde ontwerptekeningen. Maar om onze interne processen te kunnen optimaliseren en zo extra toegevoegde waarde voor onze klanten te genereren investeren we tegenwoordig meer tijd en energie in de engineering en werkvoorbereiding. Daarbij optimaliseren we niet alleen onze interne assemblageprocessen, maar ook de samenwerking met ketenpartners. Van eiland naar wij-land.

Om met meerdere bedrijven in de productieketen gezamenlijk te kunnen innoveren en de hele keten te optimaliseren zijn twee zaken onmisbaar: onderling vertrouwen en het lef om uit te spreken wanneer klanten en toeleveranciers de benodigde producten, diensten en gegevens moeten aanleveren om het ketenproductieproces efficiënt te laten verlopen. Daarvoor moet je ook bereid zijn om te laten zien hoe je eigen bedrijfsprocessen zijn ingericht. Het complete proces, inclusief de logistiek en informatiestromen moet helder in beeld worden gebracht.

Dat kan door zowel de opdrachtgever als de leveranciers vroegtijdig bij de projectvoorbereiding te betrekken. Het is mijn taak om opdrachtgevers nog voordat een nieuw project van start gaat ervan te overtuigen dat het maken van heldere leveringsafspraken en het tijdig aanleveren van alle informatie in ieders belang is.

Als je dingen wilt verbeteren, dan stuit je ook op beperkingen, die bijvoorbeeld voortvloeien uit de noodzaak om de werktekeningen van opdrachtgevers te beschermen, terwijl het delen van informatie juist bijdraagt aan het optimaliseren van de productieketen.

Mijn persoonlijke uitgangspunt is: hou het simpel, kijk in je directe omgeving goed om je heen en stel jezelf de vraag: wat kan beter en hoe kunnen we op de meest eenvoudige manier meerwaarde voor onze klanten genereren? Kijk vervolgens iets verder om je heen en stel dezelfde vraag aan je toeleveranciers: hoe zou je willen dat zij hun dienstverlening optimaliseren zodat er extra toegevoegde waarde voor jouw klanten ontstaat? Hoe kunnen we ons gezamenlijk inzetten om de kosten en procesverstoringen te minimaliseren. Daarbij zijn het vaak de kleine en voor de hand liggende verbeteringen die voor iedereen het grootste rendement opleveren.

Voorbeeld

Ik neem onze serieproductie even als voorbeeld. Hier worden seriematige assemblagewerkzaamheden uitgevoerd waarvoor onze klanten zelf te weinig capaciteit in huis hebben en die wij bovendien goedkoper kunnen uitvoeren omdat onze processen efficiënter zijn ingericht (daarvoor maken we gebruik van design for flow productieprocessen, waarover in een latere blog meer).

Om voor onze klanten nog meer toegevoegde waarde te genereren hebben we bovendien een systeem van vendor managed inventory ingevoerd, ofwel: al naar gelang de wensen van de klant assembleren we een bepaald aantal producten op voorraad (consignment stock) en garanderen zo een optimale beschikbaarheid van klantspecifieke besturingskasten en modules. De klant hoeft zich bovendien niet langer zorgen te maken over doorlooptijden en beslommeringen rondom de voorfinanciering van producten.

Dit alles is alleen mogelijk als we precies weten wat de klant zelf nodig heeft om zijn interne processen optimaal te laten verlopen. En dat vraagt weer om een perfecte aansluiting van onze eigen interne processen op de werkwijze van onze toeleveranciers. Ofwel: om ons werk zo goed mogelijk te kunnen doen moeten we duidelijk aangeven wat wij nodig hebben om onze interne processen efficiënt te laten verlopen en moeten klanten en leveranciers ons laten weten hoe zij werken.

Dare to share

De waarde van strategische coalities wordt bepaald door de mate van kennisdeling tussen alle partijen in de productieketen. En dat vraagt om het nodige onderlinge vertrouwen.

Ook voor tijdelijke (pop-up) samenwerkingsverbanden ten behoeve van gezamenlijke aanbestedingen geldt dat de eindklant de beste prijs/kwaliteit verhouding krijgt als de samenwerkingspartners onderling een vertrouwensband hebben opgebouwd. Bij de selectie van onze partners en toeleveranciers zoeken we daarom in de eerste plaats naar partijen die dezelfde taal spreken, een pro-actieve en dienstverlenende houding hebben, betrouwbaar en flexibel zijn en begrip hebben voor de belangen van de eindklant.

Met deze bedrijven gaan we graag strategische coalities aan. Uiteraard met een open en constructieve wijze van onderling communiceren…

Tot zover mijn bijdrage voor deze week, volgende keer is mijn compagnon Judith Vermeulen weer aan het woord. Als u in de tussentijd met ons over een van de onderwerpen uit onze blogs van gedachten wilt wisselen, dan horen we dat graag. Laten we ervaringen uitwisselen en van elkaar leren – dare to share.