Vekon BV logo. partner in productie

Strategische Samenwerking in de Maakindustrie

Beslissers in de Nederlandse Maakindustrie staan voor grote uitdagingen. Door onder andere digitalisering en internationalisering is verhoging van flexibiliteit, efficiency en productiviteit,  naast verlaging van kosten en doorlooptijd, nodig om wereldwijd de concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Innovatie ten aanzien hun product en proces kan een belangrijke bijdrage leveren om een leidende positie in het internationale speelveld te kunnen houden.

   

U kunt daarbij denken aan:

  • Verbetering door technologische productontwikkeling of herontwerp van uw bestaande product;
  • Verbetering door meer aandacht voor optimalisatie van  het voorbrengingsproces middels benaderingen als Lean Manufacturing en Design for Flow;
  • Verbetering door extra aandacht voor de voorraad componenten, halffabrikaat en gereed product;
  • Verbetering door optimalisatie van de goederen- en informatiestroom in de toeleveringsketen.

Het is echter de vraag of u, terwijl u bezig bent om het gevoel bij uw klant te houden en uw klanten tevreden te houden middels marketing, sales en ontwikkeling,  voldoende capaciteiten beschikbaar heeft of vrij kunt maken voor genoemde zaken ? Of bent u wel in staat om alle investeringen voor verbetering terug te verdienen ?

Als het antwoord op één van deze vragen ontkennend is, is het een mogelijkheid om een deel van uw productie, met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden, door een partner in uw toeleveringsketen, die de betreffende kwaliteiten al wel in huis heeft, te laten verzorgen.

Meer hierover kunt u lezen in ons whitepaper over Strategische Samenwerking in de Maakindustrie

   

Aspecten als de toegevoegde waarde, kenmerken en criteria voor strategisch samenwerking worden belicht. Ook bespreken we de aanpak om in de maakindustrie tot succesvolle uitbesteding te komen. Dit alles met de doelstelling om aan de hand van dit praktische document tot een kader voor verdere gedachtewisseling te komen. Daartoe zijn ook aanbevelingen uit de praktijk opgenomen.