Vekon BV logo. partner in productie

Blog: Systemen dienen de mens, niet andersom

Vanuit mijn leidinggevende functie bij Vekon stem ik de koers van onze onderneming af op de wensen van onze klanten en medewerkers, maar kijk ik ook naar de kosten en de concurrentiepositie.

Daarom automatiseren we deelprocessen, om bewerkingskosten laag te houden, om faalkosten te minimaliseren en om een consistent hoogwaardige kwaliteit te kunnen garanderen. Machines, mits correct aangestuurd, zijn sneller en maken minder fouten dan productiemedewerkers van vlees en bloed, maar ze zijn doorgaans ook minder flexibel en ze kunnen gedurende het bewerkingsproces zelf geen oplossingen voor kleine uitdagingen verzinnen. Omdat we bij Vekon zowel maatwerkoplossingen als serieproducten realiseren streven we naar een optimale balans tussen menselijke en machinale krachten. Ons uitgangspunt: systemen dienen de mens, en niet andersom.

In Nederland was Vekon een van de eerste paneelbouwbedrijven met een eigen computergestuurde CNC-bewerkingsmachine. Daarmee werd een deel van de mechanische bewerkingen uit handen van onze medewerkers genomen. De kwaliteit van de werkvoorbereiding werd belangrijker, want waar een medewerker vroeger tijdens de uitvoering van het werk een fout in de werkvoorbereiding kon signaleren, daar voert de machine precies uit wat wordt opgedragen. Dat heeft ook gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Ten behoeve van de automatisering zullen we een groot deel van de praktijkkennis van onze assemblagemedewerkers in onze procesbesturende systemen moeten integreren, waardoor we op termijn op de werkvloer anders opgeleid personeel kunnen inzetten. Maar met de automatisering wordt een steeds groter deel van het werk op de werkvloer minder uitdagend. Dat hoeft geen probleem te zijn, want niet iedereen is ongelukkig met repeterend werk, maar het segmenteren en automatiseren van arbeidsprocessen kan medewerkers die inhoudelijk uitgedaagd willen worden demotiveren, en dat wil ik voorkomen door onze bestaande medewerkers nieuwe perspectieven te bieden.

Kansen

Met de veranderingen van onze werkprocessen ontstaan ook nieuwe kansen. Zo hebben we steeds meer mankracht en expertise nodig bij de engineering en de werkvoorbereiding. Een deel van die expertise is opgebouwd door onze ervaren medewerkers op de werkvloer. Het doel is om die kennis al in de voorbereiding van de assemblage in te zetten, zodat machines correct kunnen uitvoeren wat vooraf is bedacht en in de systemen is ingevoerd. De uitdaging ligt erin om medewerkers van de aanstaande veranderingen te doordringen en te motiveren om zich verder te ontwikkelen.

Bij Vekon doen we dat onder andere door onze medewerkers 2-maandelijks te informeren over koerswijzigingen die inspelen op actuele en verwachte ontwikkelingen. Mijn mededirecteur Nick Simonis en ik communiceren openlijk over de mogelijke consequenties voor de medewerkers. Want het moet gezegd: we hebben niet voor iedereen inhoudelijk interessant werk, maar er zijn altijd mogelijkheden om door te groeien. De reacties lopen uiteen: sommige medewerker lijken de handreikingen in de wind te slaan, anderen onderkennen de urgentie en staan open voor interne en externe opleidingsmogelijkheden en weer anderen reageren zo enthousiast dat ik ze op de grenzen van onze en hun eigen persoonlijke mogelijkheden moet wijzen. Het gaat om de toekomst van mensen, en dat vraagt altijd om een individuele aanpak.

Flexibiliteit

De gesprekken met onze medewerkers leveren ons ook nieuwe inzichten op over de praktische waarde van procesautomatisering. Zo hebben we naar aanleiding van onderling overleg besloten dat we uitsluitend gebruik willen maken van machines die ook op zichzelf, ofwel standalone, kunnen functioneren, simpelweg om we niet volledig afhankelijk willen zijn van het digitale besturingssysteem. In een ideale situatie wordt de bewerkingsmachine vanuit Eplan Pro Panel aangestuurd, maar ook als we geen toegang tot Pro Panel hebben moeten we de bewerkingsmachine kunnen bedienen. Door procesautomatisering niet blindelings in te voeren en goed naar de behoeften van onze mensen op de werkvloer te luisteren houden we onze processen flexibel en maximaliseren we de continuïteit van onze werkprocessen.

Ik ben ervan overtuigd dat de inventiviteit, creativiteit en ervaring van medewerkers in de paneelbouwbranche onmisbaar is. Wat verandert is het gereedschap. Waar een assemblagemedewerker vroeger met een boormachine werkte, daar krijgt hij nu de beschikking over een volledig digitaal gestuurde bewerkingsmachine. Door productieprocessen te optimaliseren en waar mogelijk te automatiseren minimaliseren we onze productiekosten, door hoogwaardige maatwerkoplossingen te leveren zorgen we voor klantenbinding en door extra toegevoegde waarde te realiseren verstevigen we onze concurrentiepositie. Onze medewerkers zullen daarin een belangrijke rol blijven spelen.

In de volgende blog deel ik graag met u hoe ik me binnen de Federatie Paneelbouw inzet voor de toekomst van de Nederlandse paneelbouwsector en voor het optimaliseren van de ketensamenwerking tussen maakbedrijven. Reacties op deze blog zijn uiteraard weer van harte welkom.