Vekon BV logo. partner in productie

Artikel over Vekon in Signaal themanummer Reshoring – behoud van het stempel ‘Made in Holland’

De wereld is een dorp geworden. En in onze ‘Global Village’ communiceren we altijd en realtime, is informatie vrij toegankelijk, vallen grenzen weg en zijn historische toetredingsdrempels voor markten verdwenen. Daarom raakt deze globalisering iedereen en biedt problemen en kansen voor wereldwijde concurrentie. Onder druk van deze concurrentie kozen bedrijven voor offshoring.

Ze verplaatsten hun bedrijfsprocessen naar het buitenland, voornamelijk vanwege de beschikbaarheid en kosten van geschoold personeel. Dat ging natuurlijk vaak goed, maar lang niet altijd. Vooral omdat personeelskosten slechts een deel van het totale plaatje zijn. Lokale wetgeving, tegenvallende kwaliteit en productiviteit en benodigde managementinspanningen vormen hardnekkige hindernissen bij offshoring. En als dat tegenvalt, is het niet verrassend dat reshoring -heel toepasselijk een golfbeweging- trending is.

Itsme publiceerde in oktober 2015 hun blad SIGNAAL, Kennismagazine voor de industriĆ«le markt, met als thema Reshoring. Reshoring betekent in de praktijk winst pakken op vlakken waar dat bij offshoring niet mogelijk is. ‘In een thuiswedstrijd moeten we scoren met slim combinatievoetbal en verbinden we de beste netwerken door te automatiseren, robotiseren en lean te organiseren.’

In dit blad voorbeelden van combinaties waarbij begrip van klanteisen, snelle productlevenscycli, een korte time to market en leverbetrouwbaarheid centraal staan. Daarbij worden (keten-)processen met een frisse blik bezien.

Ook wordt in dit exemplaar op pagina 6/7 verslag gedaan van Vekon en de wijze waarop wij verspilling reduceren en doorlooptijden verkorten door modulair te bouwen. Investeren in volautomatische machines, integratie van software en logistieke ketenintegratie completeren het plaatje van Vekon.

Als alle partners in de toeleveringsketen optimaal samenwerken, kunnen we in Nederland de strijd met de lagelonenlanden winnen.

Hier een interessant verslag over onze dienstverlening, werkwijze en de toegevoegde waarde van Vekon voor onze klanten.