Vekon BV logo. partner in productie

Veiligheidssysteem Luchtvaart en Offshore

Marktsegment: Energie

Belangrijke ontwikkelingen in de luchtvaart- en offshore zijn gericht op toename van de veiligheid en steeds strengere eisen ten aanzien van de systemen die worden gehanteerd. Onze klant is een belangrijke leverancier van navigatie- en signaleringssystemen voor deze marktsegmenten op land, op zee en in de lucht. Naast betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn daarbij ook facetten als prijs en innovatiesnelheid (time-to-market) belangrijke kenmerken. Hierdoor gedreven verschuift de kerncompetentie van onze klant steeds meer richting marketing en ontwikkeling en neemt Vekon steeds meer de verantwoordelijkheid voor de productie en het beheer van de toeleveringsketen over. Tijdens onze langdurige relatie met deze klant is inmiddels van nagenoeg alle diensten zoals Vekon die kent, te weten Design-For-Flow, Value Engineering, Lean Manufacturing, Quick Response Manufacturing, Supply Chain Management en Vekon Managed Inventory, gebruik gemaakt.

De opdrachtgever (leverancier beveiligings- en signaleringssystemen) over Vekon:

"De afgelopen jaren is de samenwerking met Vekon naar een hoger niveau getild. Dit is mogelijk gebleken door gezamenlijk de potentiele verbeterpunten in de supply chain te identificeren en beet te pakken. Hierdoor zijn de kwaliteit en leverbetrouwbaarheid verbeterd en is de handling van producten verminderd. Door ook het bestellen van materialen over te dragen aan Vekon is een oud pijnpunt (het door ons tijdig en volledig aanleveren van componenten) weggenomen. Door op deze wijze te “ontzorgen”, kan onze focus liggen bij het verzorgen van materialen voor eigen productie, terwijl Vekon op deze manier zelf de sleutel in handen heeft om stilstand door wachten op materialen te voorkomen. Bovenstaande is bereikt door samen op een gestructureerde manier aan de slag te gaan. Voor de komende periode is het een uitdaging om de processen verder te verbeteren en daar waar nodig aan te passen aan gewijzigde (markt) omstandigheden. Op basis van de ervaring met Vekon zien we deze uitdaging met vertrouwen tegemoet, - G. Schouten - General Manager Operations & Logistics"