Vekon BV logo. partner in productie

Slimmer samenstellen met modulaire (sub)systemen

Succes in Maakindustrie door het modulaire denken

Wil een organisatie succesvol zijn, dan moet deze volgens het marketingmodel van Treacy & Wiersema* uitblinken op één van deze disciplines

Operational Excellence – Optimaliseer alle directe en indirecte processen voor de laagste kosten per product.

Product Leadership – Onderscheid je door uitmuntende prestaties t.a.v. zaken als kwaliteit, innovatie en service.

Customer Intimacy – Volledig aansluiten bij de klant om aan specifieke wensen tegemoet te kunnen komen.

Het betreffende model gaat er vanuit dat meer aandacht voor één van de disciplines automatisch ten koste gaat van het succes van de andere disciplines. Focus is dan ook noodzakelijk om te kunnen excelleren.

Echter, de maakindustrie van vandaag vraagt naast kwalitatief hoogwaardige en complexe producten ook om snelle innovaties, korte doorlooptijden, flexibiliteit en een concurrerende prijsstelling. Een schijnbare tegenstelling waaraan we tegemoet kunnen komen door aandacht voor modulair ontwikkelen en een modulaire benadering in de toeleveringsketen.

Modulair toegelicht

Bij een modulaire benadering delen we een apparaat of machine op in een vaste kern en meerdere kleine subsystemen (modules) die uitwisselbaar zijn. Deze kleinere modules worden apart ontworpen, gefabriceerd en getest. Afhankelijk van de benodigde functionaliteiten worden verschillende modules ingezet om het gewenste eindproduct of een variant daarvan samen te stellen.

Bij het opbouwen van apparaten of machines met een modulaire productstructuur, kunnen klantspecifieke producten op basis van een vaste kern met een korte doorlooptijd en tegen concurrerende prijzen worden geleverd.

In plaats van klantspecifiek ontwikkelen (engineering-to-order), wordt bij het werken met een modulaire productstructuur namelijk klantspecifiek samenstellen (configure-to-order) mogelijk. Door de uitwisselbaarheid van modules is er grote flexibiliteit ten aanzien van het gewenste eindproduct.

Bij identificatie van problemen en het doorvoeren van verbeteringen kunnen de modules individueel worden getest of uitgewisseld. Groot voordeel van een modulaire productstructuur is dan ook een stabieler en minder complex geheel.

Door ‘hergebruik’ van modulaire delen, zijn al vanaf de ontwikkelingsfase in de productlevenscyclus, schaalgroottevoordelen te realiseren.

Het aantal unieke componenten wordt gereduceerd en het aantal mogelijk variaties van het eindproduct neemt toe.

Maakvoordelen modulaire subsystemen

De modulaire benadering in de ontwerpfase heeft ook diverse voordelen in het productieproces en de toeleveringsketen. Gericht op de actuele wensen van de maakindustrie, profiteren dan ook zowel engineering, werkvoorbereiding, productie en planning, als inkoop en administratie van de modulaire benadering.

Door standaardisatie en het terugbrengen van het aantal unieke componenten kunnen productielijnen worden geconsolideerd en overbodige werkzaamheden worden verminderd.

Vanwege de toename in het volume van standaarddelen zijn er minder omzettingen nodig en ook het aantal verschillende gereedschappen kan worden teruggebracht. Bij standaardisatie kunnen (delen van) productieprocessen worden gedeeld ten behoeve van een optimale bezetting.

Omdat het aantal unieke delen wordt gereduceerd zal het aantal verschillende spare parts en daarmee het voorraadbeslag afnemen. Voorraadbeheer wordt eenvoudiger en inkoopvolumes nemen toe. Daarmee wordt naast operationele afspraken ook de positie voor onderhandeling rondom prijs en betaling in de toeleveringsketen beter.

Door onze activiteiten te richten op modulariteit in de maakindustrie streeft Vekon naar een bijdrage aan de flexibiliteit in het productportfolio en de toeleveringsketen van de klant. Daarnaast draagt de aandacht voor modulariteit in de keten bij tot het vergroten van de brutomarge, het verkleinen van het orderrisico, verkorting van de doorlooptijden, vermindering van de faalkosten en minder verspilling. En dat alles met minder inspanning.

Door toepassing van modulariteit in de toeleveringsketen dragen we bij aan individualisering en maatwerk, zonder meerkosten.

(*) ‘De discipline van marktleiders’ – Treacy & Wiersema, 2005