Vekon BV logo. partner in productie

Value Management

Value Management binnen Vekon is een systematisch benadering om na te gaan hoe (de functie van) een besturingssysteem tegen de laagst mogelijke kosten gemaakt kan worden. Daarbij richten we ons op het elimineren van alle overbodige (arbeids- en materiaal) kosten.

Naast de componentkeuze kijken we daarbij ook of een modulaire aanpak kan bijdragen aan het bereiken van die doelstelling.

Een modulair aanpak in productie van uw besturingssysteem is vaak een prima instrument om waardeverhoging te realiseren. Bij een modulair benadering verdeelt men het besturingssysteem in een vaste kern en meerdere kleinere subsystemen.

Afhankelijk van de benodigde functionaliteiten worden de subsystemen (opties) ingezet voor het maken van het gewenste eindproduct. Het modulaire concept vormt de basis voor het realiseren van een modulaire productstructuur en een modulair productieproces.

Door op deze manier te werken kunnen we snel, flexibel en voor een goede prijs klantspecifieke eindproducten maken. In plaats van klantspecifiek ontwikkelen (engineering-to-order) kunt u klantspecifiek samenstellen (configure-to-order), schaalgroottevoordelen en een kwaliteitsverbetering realiseren.