Vekon BV logo. partner in productie

Value Engineering

Value Engineering binnen Vekon is een systematisch benadering om na te gaan hoe (de functie van) een besturingssysteem tegen de laagst mogelijke kosten gemaakt kan worden. Daarbij richten we ons op het elimineren van alle overbodige (arbeids- en materiaal) kosten. Naast de componentkeuze richten we ons vooral op het modulair ontwerp.

Modulair ontwerp van het besturingssysteem is vaak een prima instrument om waardeverhoging te realiseren. Bij een modulair ontwerp verdeelt men het besturingssysteem in een vaste kern en meerdere kleinere subsystemen.

Afhankelijk van de benodigde functionaliteiten worden de opties ingezet voor het maken van het gewenste eindproduct. Het modulaire ontwerp vormt de basis voor het realiseren van een modulaire productstructuur en een modulair productieproces.

Door [Value Engineering] kunnen we snel, flexibel en voor een goede prijs klantspecifieke eindproducten maken

Door op deze manier te werken kunnen we snel, flexibel en voor een goede prijs klantspecifieke eindproducten maken. In plaats van klantspecifiek ontwikkelen (engineering-to-order) kunt u klantspecifiek samenstellen (configure-to-order), schaalgroottevoordelen en een kwaliteitsverbetering realiseren.