Vekon BV logo. partner in productie

Vekon Managed Inventory

Vekon Managed Inventory (VMI) is het concept waarbij Vekon als leverancier de voorraad van complexe maakdelen (besturingssystemen) voor de klant gedurende alle fasen van de productlevenscyclus beheert.

Het doel daarbij is door goede samenwerking de voorraden en daarmee ook de kosten in de keten te reduceren en de beschikbaarheid van systemen en daarmee ook de servicegraad te verbeteren. Hiermee wordt het voor de apparaten- en machinebouwer mogelijk snel, flexibel en voor een concurrerende prijs een klant specifiek product samen te stellen.

Door een dienst als VMI te bieden, werkt Vekon voor de klant aan reductie van administratie-, handelings- en voorraadkosten. Door de factor tijd in de keten optimaal te gebruiken werkt men aan een betere planning en efficiency door vereenvoudiging van de processen.

Door [VMI] werkt Vekon voor de klant aan reductie van administratie-, handelings- en voorraadkosten

VMI is per situatie in te richten en kent verschillende varianten, waarbij de klantwens (en de ontwikkeling daarvan) centraal staat.

Het succes van VMI is met name afhankelijk van de kwaliteit van informatie uitwisseling. Naast aspecten als omvang van de vraag, voorraadniveaus en ontwikkelingen is dan ook de kwaliteit van de informatie (compleetheid, nauwkeurigheid, tijdigheid e.d.) van belang.

Wederzijds vertrouwen is een sleutelwoord binnen VMI. Het systeem kan alleen werken als beide partijen open zijn en alle relevante informatie delen. De klant moet het vertrouwen hebben dat zijn of haar belangen bij Vekon in goede handen zijn en dat door focus bij de betrokken partners de interne en onderlinge processen geoptimaliseerd kunnen worden. Ook moet het vertrouwen er zijn dat in geval van escalaties de situatie in goed overleg en op een acceptabele en klantgerichte manier wordt opgelost.

Door de samenwerking rondom VMI middels periodiek overleg te structureren en door (digitaal) te faciliteren, komt Vekon tegemoet aan de noodzaak van openheid, vertrouwen en van volledige en actuele informatievoorziening.